Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ


ВСІМ КОНТРАГЕНТАМ-ДЕРЕВООБРОБНИКАМ 

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ 

        Державне підприємство «Вигодське лісове господарство» повідомляє Вас, що 06.01.2015 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор-Долина» звернулось в Антимонопольний комітет України із Скаргою через ухилення, на їхню думку, Замовника щодо отримання пропозиції конкурсних торгів на закупівлю послуг, пов’язаних з лісівництвом для потреб Державного підприємства «Вигодське лісове господарство», розкриття яких відбулося 31 грудня 2014 року о 10.00 год.

      Відповідно до ч.1 ст.25 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відмова або ухилення Замовника від негайного отримання пропозиції конкурсних торгів є підставою для оскарження. Однак в Скарзі не вказано, яким чином Замовник ухилився від прийняття пропозиції, в той час як інші 11 учасників змогли подати свої пропозиції. Також не наведено жодних аргументів та на їх підтвердження не надано жодних доказів відмови Замовника, зокрема членів комітету з конкурсних торгів, від отримання пропозиції, оскільки Скаржник такої не подавав.

        Розгляд даної скарги в Постійно діючій адміністративній колегії  Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель призначено на 04 лютого 2015 року.

       В той же час, за результатами проведених відкритих торгів (процедура закупівлі якої є предметом оскарження) по закупівлі послуг, пов’язаних з лісівництвом (лісозаготівельні роботи) на 16 січня 2015 року планувалось укладення договорів з Учасниками, цінові пропозиції яких було акцептовано. А також в трьохденний строк після підписання договору та передачі лісових ділянок, Підрядник мав приступити до взятих на себе зобов’язань по лісозаготівлі необробленої деревини.

        Однак, за ст. 18 згаданого вище Закону, подання скарги в Антимонопольний комітет України забороняє продовження процедури закупівлі в частині укладення договорів про закупівлю під час процедури оскарження до моменту розгляду скарги по суті та прийняття відповідного рішення Органом оскарження.

      Дана ситуація має безпосередній негативний  вплив на господарську діяльність державного підприємства, зокрема під загрозою зриву виконання зобов’язань за договорами (контрактами) купівлі-продажу необробленої деревини з українськими та закордонними  контрагентами, зокрема, оскільки без своєчасного укладення договорів про надання послуг, пов’язаних з лісівництвом, лісові ділянки не можуть розроблятись, відповідно Лісгосп не зможе забезпечити необробленою деревиною підприємства-деревообробники, в тому числі  і Ваше підприємство.

Враховуючи тривалі партнерські відносини між нашими підприємствами, сподіваємось на розуміння ситуації, що склалася, а також надіємось на подальшу співпрацю,  в свою чергу нами буде докладено максимальні зусилля на вирішення даної проблеми в найкоротші терміни з метою забезпечення належного виконання взятих на себе зобов’язань перед Вашими підприємствами.

Директор Державного підприємства

«Вигодське лісове господарство»                                                                         Матусевич О.Б.

 

 

                                                                                                          Державне підприємство

«Вигодське лісове господарство»

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ВІД "12" травня 2016 року

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Заяць І.А.________________

                                                                                                                                             м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю послуг

послуги, пов’язані з лісівництвом

(02.40.1)

( редакція згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)

Процедура закупівлі: відкриті торги

смт. Вигода - 2017

ЗМІСТ

І. Загальні положення

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

 1. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 2. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.
 3. Укладання договору про закупівлю.
 4. Порядок оскарження процедури закупівлі.

VIII. Додаткові умови.

Додаток 1. Анкета учасника торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Додаток 3. Форма: "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Проект договору про закупівлю товару

Технічне завдання


І. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
 1. .1Акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції.
 2. договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари;
  1.2. документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав;
  .3найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 Закону;
 3. .5орган оскарження - Антимонопольний комітет України;
 4. .6пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
  юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
  фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
  службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;
  фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
  Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства;
1.7. пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;
 1. 8 послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

1.9. строк дії пропозиції конкурсних торгів - встановлений замовником у документації конкурсних торгів строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;

 1. 1.10. суб’єкт оскарження в органі оскарження - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
  .11учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;
 2. .12частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій.
 1. Інформація про замовника торгів.

,

2.1.Найменування:

Державне підприємство «Вигодське лісове господарство»

2.2.Місцезнаходження:

77552, Івано – Франківська область, Долинський район, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40

 1. .3Посадова особа, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Головний інженер Заяць Ігор Антонович, тел. (03477)61704

 1. Інформація про предмет закупівлі:

 

 1. .1Найменування предмета закупівлі:

Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1)

 1. .2Вид предмета закупівлі:

Послуги

 1. .3Місце, кількість, обсяг поставки:

Івано - Франківська область, лісництва Замовника, 20 лотів

 

 1. .4Строк поставки товару:

червень - грудень 2017 року

 1. Процедура закупівлі:

відкриті торги

 1. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

 1. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

 1. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою.

 

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

 

 1. .1Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати роз’яснення всім особам, які отримали документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів та повідомити протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб , яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 1. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

 

 1. .1Якщо замовник проводить збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, він повинен забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах та оприлюднює його відповідно до ст. 10 Закону.

ІІІ. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

 

1.Оформлення пропозицій конкурсних торгів:

 

Пропозиція конкурсних торгів подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено: найменування та місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «Не відкривати до ___________(дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів. Подання альтернативної пропозиції не передбачається.

 1. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі)

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідальність кваліфікаційним критеріям

- пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 3.

- інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

- проекту договору.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 1. Цінова інформація (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3) Цінова пропозиція оформлюється згідно переліку послуг , запропонованих Замовником в технічному завданні.

В ціновій пропозиції ціну за послуги потрібно вказувати за одиницю виміру, яка вказана в технічному завданні.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором з врахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру послуг , який пропонується для виконання, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, для надання послуг, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості товару, який буде ним запропонований.

 1. Підтвердження кваліфікаційним та іншим вимогам відповідно до Додатку 2 до документації конкурсних торгів.
 2. Проект договору

4. Документи відповідно до п. 7 Розділу ІІІ Даної документації на підтвердження технічних можливостей учасника торгів

 1. заява – згода
 1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Не вимагається.

 

 1. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

-----

 1. Строк протягом, якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

 1. Кваліфікаційні критерії для учасників.

 

 1. .1Згідно з цією документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, якими є:
- наявність обладнання та матеріально – технічної бази:1) Перелік обладнання та механізмів, що буде використовуватись для надання послуг.

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1) перелік працівників із зазначенням кількості та посади залучених для надання зазначених послуг;

2) Інформація (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів(вказано в додатку 2)

- наявність фінансової спроможності(вказано в додатку 2)

 1. .2Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

 1. .3Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність послуг, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам документації та технічного завдання .

Документальне підтвердження відповідності послуг вимогам документації повинно мати:

1) Детальний опис послуг, що пропонуються;

2) довідка завірена учасником про те, що надання послуг передбачає застосування заходів із захисту довкілля

 1. Опис окремої частини предмета закупівлі(лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Вказано в технічному завданні

 1. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

 1. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб: Особисто або поштою.

Місце: 77552, Івано – Франківська область, Долинський район, смт. Вигода, вул. Л.Галицького, 40, каб. Головного інженера

 1. Кінцевий строк:.06.2014рдо 09.30 год.

Пропозиції конкурсних торгів отримані замовником після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

 1. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, місце розкриття пропозицій

Місце: 77552, Івано – Франківська область, Долинський район, смт. Вигода, вул. Л.Галицького, 40, каб. Головного інженера

 1. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: .06.2017ро 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь – якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з дня отримання такого запиту.

 1. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

 

 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

 1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

 1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. За основу при визначенні значення показника за критерієм «Ціна» замовник визначає суму балів за одиницю товару Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 1. Виправлення арифметичних помилок:

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. В разі арифметичної помилки в ціні за одиницю виправлена ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в кількості виправлена кількість перемножується на ціну за одиницю і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в загальній вартості ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться нова загальна вартість пропозиції. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

 1. Інша інформація.

Замовник має право звернутись до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасник не можуть ініціювати будь – які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозицій конкурсних торгів. Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації наданої учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав зазначених в ч.1 ст.17 Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь –якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі , замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

 1. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

- наявні підстави зазначені у ст.17 та ч.7 ст.28 Закону

- пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону

 1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі;

- подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж 2 учасників

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулись у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

- Скорочення видатків на здійснення закупівлі.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулись надсилається замовником уповноваженому органу та усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

 1. Укладання договору про закупівлю.
 1. Терміни укладання договору.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінками. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів, якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати публікації на веб - порталі повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

 1. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Істотними умовами договору є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент)

- обсяг послуг та вимоги щодо їх якості

- порядок здійснення оплати

- ціна договору

- термін та місце надання послуг

- строк дії договору

- права та обов’язки сторін

- зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків

- відповідальність сторін.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів(у тому числі за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 40 Закону

 1. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника в строк 30 днів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 1. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Не вимагається

 

 1. Порядок оскарження процедури закупівлі.

 

 

Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України в розмірі передбаченому ПКМУ №773 від 28.07.2010р.

ДОДАТОК 1 

АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:

 1. Найменування учасника торгів
 2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)
 3. Код за ЄДРПОУ
 4. Відомості про керівництво.
 5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))
 6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма
 7. Коротка довідка про діяльність фірми.
 8. Інші відомості.

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

 1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на травень 2014 року або червень 2014 року.
 2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Відділу з питань банкрутства обласного управління юстиції про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство станом на травень 2014 року або червень 2014 року.
 3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність прострочених виплат по кредиту станом на травень 2014 року або червень 2014 року.
 4. Наявність відповідного Дозволу на початок виконання робіт з джерелом підвищеної небезпеки Держпромгірнагляду дійсного на момент розкриття.
 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 6. Копія довідки ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду.
 7. Копія свідоцтва платника податку.
 8. Завірена учасником копія балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за І квартал 2014 року. ( в разі якщо учасником не подається звіт про рух грошових коштів то він надає довідку в довільній формі про підстави неподання такого звіту) або податкова декларація платника єдиного податку за І квартал 2014 року
 9. Виконання аналогічних договорів про надання послуг в лісовому господарстві або послуг, пов’язаних з лісівництвом за 2013 або 2014 рік(подається як мінімум 1 копія завіреного договору)
 10. Оригінал або копія завірена учасником довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або директор учасника, не була засуджена за злочин, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на квітень 2014 року.
 11. Оригінал або копія завірена учасником витягу (інформаційної довідки) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відносно директора учасника або учасника, станом на квітень 2014 року.
 12. Довідка про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч. 2 ст. 6, п.1 ст.50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (завірена печаткою учасника).

ДОДАТОК 3

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА " ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів на закупівлю послуг, пов’язаних з лісівництвом згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

 1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у Віснику державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Проект договору про закупівлю подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів. В проект договору про закупівлю повинні бути включені істотні умови договору згідно вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель»

В проекті договору обов’язково повинні міститись такі умови:

Замовник має право:

Достроково розірвати Договір у разі систематичного(більше ніж 2 рази) невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його за 10 календарних днів до дати розірвання.

Відповідальність сторін.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг;

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у частині 3 статті 193 Господарського Кодексу України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару). Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Голові комітету з конкурсних торгів

ДП «Вигодське лісове господарство»

 

Заяць І.А.

ЗАЯВА-ЗГОДА

суб’єкта персональних даних

Я, _______________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)

Цією заявою надаю адміністрації Державного підприємства «Вигодське лісове господарство» дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є ДП «Вигодське лісове господарство». Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

«__» ____________ 20___ року _____________________

(підпис)

Заява - згода подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX