Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НОВИНИ ЛІСГОСПУ

Впровадження нових методів класифікації та обліку лісопродукції


Назад Назад

30.01.2019 року на базі ДП «Вигодський лісгосп» відбувся семінар-нарада «Впровадження нових методів класифікації та обліку лісопродукції за допомогою гармонізованих європейських стандартів» за участю начальника управління, його заступника, начальників відділів управління, керівників підвідомчих підприємств, головних лісничих та головних інженерів.

Порядок денний:

  1. Аналіз матеріалів інвентиразації залишків лісопродукції на початок року.
  2. Відстрочка на заготівлю 2018 року.
  3. Правила класифікації та аналіз методів визначення об’ємів лісопродукції згідно діючих нових стандартів якості деревини.
  4. Наявність та робота проміжних складів.

На сьогоднішній день в Україні виникла нагальна потреба в розробці єдиних стандартів на круглі лісоматеріали, які б відповідали європейським аналогам таких нормативних документів. Це зумовлено появою нових технологій переробки деревини, зростанням вимог до її якості, євроінтеграційними процесами в лісовій галузі та розширенням міжнародних торговельних зв'язків нашої країни на лісовому ринку.

Розробка нових національних стандартів на круглі лісоматеріали на основі європейських нормативних документів була розпочата ще у 2001 році. Тоді був затверджений перший національний стандарт європейського зразка на круглі лісоматеріали – ДСТУ 4020-2-2001.

На даний час для круглих та пиляних лісоматеріалів, на основі європейських стандартів, розроблені національні стандарти (ДСТУ EN), що гармонізовані з європейськими, а також розроблені галузеві стандарти (техумови ТУ У) для використання на підприємствах лісового комплексу.


Головна відмінність нормативних документів (ГОСТ) від європейських стандартів полягає в передбачених ними методах вимірювання та визначення обсягу колод і сортуванні деревини за класами якості (сортами) й сортиментами. В ГОСТі головним є поштучний метод вимірювання колод і визначення обсягу за верхнім діаметром і таблицями обсягу ГОСТ 2708-75. Сортування колод за трьома сортами, та передбачали заготівлю близько 30 різних сортиментів.

Нові, гармонізовані з європейськими, ДСТУ в головному передбачають поштучний метод вимірювання за серединним діаметром. Сортують колоди за чотирма класами якості – А, В, С, D – для хвойних та твердолистяних порід: дуба, бука, клена, ясена; і за трьома класами якості – А, В, С – для м'яколистяних порід (тополі). За сортиментами круглі лісоматеріали поділяють на лісоматеріали, призначення яких невідоме, і лісоматеріали конкретного призначення. У першому випадку їх сортують згідно з вимогами стандартів, у другому – відповідно до вимог договору (контракту).


Круглі лісоматеріали- матеріали з деревини отримані шляхом поперечного поділу стовбура дерева (хлиста)

Поділяються на:
лісоматеріали невідомого призначення розміри і вимоги щодо якості визначаються стандартами за класифікацією круглих лісоматеріалів за розмірами і якістю
лісоматеріали конкретного призначення роміри і вимоги щодо якості визначаються вимогами договору (контракту)

Як було сказано раніше за новими ДСТУ передбачається поштучний метод вимірювання за серединним діаметром. Колоди з серединним діаметром до 20 см вимірюють мірною вилкою один раз посередині довжини, для колод з діаметром більше 20 см посередині довжини вимірюють два діаметри у взаємно перпендикулярних напрямках

Обчислення об'єму колоди відбувається за формулою об'єму циліндра при якому зазначається довжина колоди та серединний діаметр колоди без кори.


Для переведення діаметру колоди з корою у діаметр колоди без кори в ДСТУ EN 4020-2-2001 приведена відповідна методологія обчислення, та таблиця поправочних коефіціентів на кору для кожної окремої породи деревини, а також наведені таблиці обчислення об'ємів круглих лісоматеріалів без кори за серединним діаметром колоди з корою для кожної окремої породи деревини. Дані таблиці внесені в систему ЕОД і на їх основі відбувається визначення об'ємів круглих лісоматеріалів, а також групування колод за групами діаметрів відповідно до ДСТУ EN 1315-2-2001, який передбачає 7 груп та 6 підгруп по діаметру та 4 групи по дожині.


Класифікація за якістю має чотири класи якості: А, В, С та D. Класифікація базується на наступному загальному описі класів якості:

– Клас якості А

Лісоматеріал найвищої якості. Загалом представляє собою колоду з чистою деревиною, без вад або з незначними вадами та з кількома їх обмеженнями.

– Клас якості В

Лісоматеріал від середньої до вищої якості , без особливих вимог для чистої деревини. Сучки дозволені в тій мірі, яка може бути середньою для кожної породи.

– Клас якості С

Лісоматеріал від середньої до нижчої якості, що дозволяє отримати всі якісні характеристики, які незначно зменшують природні характеристики деревини.

– Клас якості D

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B, C, і який може бути розпиляно на корисні пиломатеріали.


Всі перелічені у відповідних Таблицях розмірно-якісні особливості, вимірювання яких мають бути виконані згідно з ДСТУ EN 1310,( Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів.), ДСТУ EN 1311(Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень.) і технічних умов, погоджених ТК 18 «Лісові ресурси», слід враховувати у процесі призначення класу лісоматеріалів. Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 4020-2 (prEN 1309-2).

Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно з ДСТУ 8416; у разі обліку колод за серединним діаметром – згідно з ДСТУ 4020-2 (prEN 1309-2).

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, металевих уламків) в колоді не обумовлені цими технічними умовами.

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено відбракування лісоматеріалів за ознаками, які встановлені відповідними технічними умовами, які погоджені ТК 18 «Лісові ресурси», не врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, сухобокість тощо.

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті.


Особливу увагу слід звернути на Сухостійний лісоматеріал

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання згідно з відповідними технічними умовами, які погоджені ТК 18 «Лісові ресурси», або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С чи D.

Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини дров’яної.


 Окрім круглих лісоматеріалі нові ДСТУ передбачають такі види лісоматеріалів як Дров'яна деревина промислового використання та дров'яна деревина непромислового використання:

деревина дров’яна промислового використання – лісоматеріали хвойних та листяних порід деревини у вигляді колод, очищених від сучків, як правило, з корою, призначені для промислового використання у виробництві теплової та електроенергії, трісок, стружок, піролізу, гідролізу тощо. Також можуть бути використані, за умовами контракту, у якості сировини для деревних плит. На вимогу споживача можуть поставлятись як у круглому, так і у розколотому виді;

деревина дров’яна непромислового використання – лісоматеріали хвойних та листяних порід деревини, розрізані вздовж і поперек та/або колоті, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення; в свою чергу за теплотвірною здатністю поділяється на 3 групи

1-    Дуб, бук, береза

2-    Сосна, вільха

3-    Ялина, ялиця, тополя.

Обмір даного виду продукції проводиться штабелем.

штабель лісоматеріалів – сукупність лісоматеріалів (круглих,довгомірних, довгоття, комбінованого довгоття, деревних хлистів, деревини дров’яної), рівно вкладених кількома паралельними за висотою шарами; ширина штабеля рівна довжині лісоматеріалів у ньому.

 

 

 

 

 
77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX