Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НОВИНИ ЛІСГОСПУ

Чи можна їздити в ліс на машині?


Назад Назад

Wjazd samochodem do lasu - kiedy można, a kiedy nie wolno?

Czy można wjechać samochodem do lasu?

Do lasu wjeżdżamy z różnych powodów. Nie ma znaczenia, czy jedziemy na grzyby, chcemy dostać się w bardziej malownicze miejsce w górach, czy latem staramy się dotrzeć na plażę.

 Właściciele SUV-ów czy crossoverów mogą poczuć się zachęceni możliwościami swojego nabytku i spróbować ułatwić sobie życie, przejeżdżając przez las lub pozostawiając w nim samochód, nawet jeżeli droga nie jest w najlepszym stanie. Niestety, nie każdą drogą leśną możecie się poruszać, o czym warto wiedzieć zanim spotkacie się z leśnikiem czy policjantem.

Drogi leśne rządzą się odwrotnymi prawami niż drogi publiczne. Kierowcy są przyzwyczajeni, że nie mogą korzystać tylko z tych dróg, na których wjeździe stoi znak B-1 — zakaz ruchu. Każda inna jest dostępna.

Znaki muszą wyraźnie wskazywać, że do lasu można wjechać by korzystać z leśnych dróg. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z lasem prywatnym czy państwowym, bezprawny wjazd może kosztować nawet 500 zł. (fot. Marcin Łobodziński) 

Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

  Podobny zapis znajdziecie w Kodeksie wykroczeń, który również zabrania korzystania z dróg leśnych, ale w sposób bardziej ogólny, za to wspomina o karze:

Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli na jednej drodze wjazdowej do lasu ustawiono szlaban i jest on zamknięty, a na drodze obok takiego szlabanu nie ma, to nie znaczy, że tą drogą do lasu można wjechać. Ponadto zakaz obowiązuje przez cały rok, nie tylko w okresie, gdy pojawia się zagrożenie pożarem.

  Niestety nie ma ściśle określonych przepisami znaków, które informują o tym, że droga leśna jest dostępna do ruchu publicznego. Należy stosować więc zasadę domniemania zakazu wjazdu w każdą drogę leśną, nieutwardzoną, która nie jest wyraźnie oznakowana, a z tego oznakowania nie wynika, że jest dostępna do ruchu publicznego.

Pozostawienie auta w ten sposób może zakończyć się mandatem. W lesie parkujemy wyłącznie na specjalnie do tego przeznaczonych parkingach.

Чи можна їздити в ліс на машині?

Ми в'їжджаємо в ліс за різних причин. Неважливо, чи йдемо ми по грибів, чи хочемо потрапити в більш мальовниче місце в горах, або влітку намагаємося вийти на пляж.

Власники позашляховиків або кросоверів  заохочені своїми можливостями їх придбання і намагаються полегшити собі життя, проїхавши через ліс або залишивши в ньому свій автомобіль, навіть якщо дорога не в найкращому стані. На жаль, не кожною лісовою дорогою можна рухатися, що варто знати перед тим, як зустрінешся з лісником чи поліцейським?

Лісові дороги регулюються іншими законами, ніж громадські дороги. Водії користуються тим, що вони не можуть використовувати тільки ті дороги, на яких стоїть знак B-1 - заборона на дорогу. А будь-які інші для них дороги доступні.

Знаки повинні чітко вказувати на те, що ви можете в’їхати до лісу, і користуватися лісовою дорогою. Незалежно від того, чи ми маємо справу з приватним чи державним лісом, незаконне в'їзд може коштувати до 500 злотих. (фото: Marcin Lobodziński)

Стаття 29. 1. Рух автотранспорту, кінного транспортного засобу та мотоциклами в лісі допускається лише на громадських дорогах, тоді як виїзд на лісові дороги дозволяються лише у тому випадку, якщо вони позначені дороговказами, що дозволяють рухатися по цих дорогах. Це не стосується інвалідів, що рухаються на автомобілях, адаптованих до їх потреб.

Подібний документ можна знайти в Кодексі про правопорушення, який також забороняє використання лісових доріг, але визначений більш загальним способом, і дає покарання за:

Стаття 161. Хто, не маючи права або без згоди власника чи власника лісів, заїжджає в ліс автотранспортним засобом, автомобілем або мотоциклем, де це заборонено, і залишає такий транспортний засіб у лісі на місці для цього не призначеного, підлягає штрафу.

Тут варто зазначити, що якщо на в'їзній дорозі до лісу є загороджувальний шлагбаум і він закритий, а на дорозі, яка знаходяться поруч із цією дорогою, шлагбаума немає, то це не означає, що ви можете в’їхати в цей ліс. Крім того, ця заборона застосовується протягом усього року, а не тільки при пожежній небезпеці.

На жаль, немає спеціально визначених правил, які вказують на те, що дана лісова дорога доступна для громадського транспорту. Принцип того, що забороняє в'їзд на будь-яку лісову дорогу, ще чітко не визначений, і тому не означає, що дорога повинна бути доступна для громадського транспорту.

Залишений автомобіль у лісі в неналежному місці, може закінчитися штрафом. У лісі треба паркувати власну машину тільки на спеціально визначених стоянках.

Lesne drogi i shlabany. Wjezdzac czy nie? Oblicza Lasow.

 
77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX